Nyt hæfte fra Lokale Aktionsgrupper (LAG) i øst Danmark er kommet på gade. Her kan du se og læse om udvalgte LAG/FLAG projekter 2015-2017. Det er alle projekter, som er realiseret af lokale ildsjæle og entreprenører med støtte fra LAG og FLAG ordningerne.

Projekterne har det til fælles, at de er med til at fremme de tre B’er, nemlig bosætning, besøg (turisme) og beskæftigelse. Der findes rigtig mange inspirerende, fremsynede og innovative projekter derude. Og der var desværre ikke plads til alle LAG og FLAG støttede projekter i dette hæfte, men du kan gå ind på de enkelte lokale aktionsgruppers hjemmeside og læs mere om de støttede projekter.

Eksempler på støttede projekter i Udvikling Stevns

I hæftet kan du blandt andet læse om tre af de støttede projekter i Udvikling Stevns. Det er Kulturhuset Snurretoppen, Rødvig Ferieby og Ridecenter Strålen.

Kulturhuset Snurretoppen

Snurretoppen

Kulturhuset “Mødestedet Snurretoppen” er et betydningfuldt folkeligt samlingssted, drevet af frivillige, i den gamle købstad Store Heddinge.

Kulturhuset har fået et løft både inde og ude, og er blevet opgraderet med nye og tidssvarende faciliteter. Facaden er blevet isoleret og forskønnet. Hele café- og kioskområdet har fået ny gulvbelægning og farverige møbler. Salen er blevet opgraderet med ekstra lydudstyr og forbedring af lyd- og loftisolering. Toiletfaciliteterne er blevet renoveret og indeklimaet er forbedret.

Kulturhuset Snurretoppen fremstår i dag som et tidssvarende og attraktivt kulturhus. Det moderne kulturhus er med til at fremme de kulturelle tilbud, som findes i Store Heddinge og omegn, og det gør byen mere attraktiv at bo i, samtidig med at aktiviteterne i Kulturhuset er med til at trække besøgende til området.
Læs mere om projektet.

Udbygning af Rødvig Ferieby

Ferieby WP

I 2010 købte Mette og Claus Høgenhaug Feriebyen i Rødvig. Her kan børnefamilierne slappe af i de 26 charmerende feriehytter eller på de grønne fælles arealer.

Gennem projektet har Rødvig Ferieby udvidet fælleshuset med et 120 m2 stort fællesrum, et udbygget køkken og depotfaciliteter. Bygningen er også handicapvenlig med ramper og handicaptoilet.

Med projektet er der skabt gode vækstmuligheder. Der er flere arbejdspladser, anderledes typer af turister, udvidelse af sæsonen og mulighed for en bred variation af arrangementer.
Læs mere om projektet.

Ridecenter Strålen

ridecenter-straalen

Siden Ridecenter Strålen startede i 2006 har centeret arbejdet med handicapridning, og er i dag blandt de førende i Danmark. Strålen er et sted med plads til alle, handicap eller ej, som ønsker socialt samvær og hygge.

Ridecenteret har opført en ny ridehal med ridebane i internationale mål. Kapacitetsudvidelsen betyder, at centeret og rideklubben kan udvide sine aktivitet og optage flere elever.

Den nye ridehal har givet plads til, at Ridecenter Strålen har kunnet udvikle sine aktiviteter og dermed styrke omsætningen i virksomheden. Hallen er både til gavn for områdets mange eksisterende kunder samtidig med, at den har givet plads til aktiviteter til rideturister og asylansøgere.
Læs mere om projektet.

I det nye hæfte om udvalgte LAG/FLAG projekter kan du også hente inspiration fra andre lokal områder i Danmark. Se og læs om alle de andre spændende projekter. Eller kom forbi Tinghuset og hent et fysisk eksemplar.