En stor delegation, inviteret af Udvikling Stevns, deltog i juni på Folkemødet på Bornholm. Deltagerne fra Stevns nøjedes ikke med at hente inspiration til Stevns’ udvikling i de mange spændende debatter. Både borgmesteren og erhvervschefen deltog i selv i to debatter om erhvervsudvikling, hvor de bidrog med vigtige perspektiver fra Stevns.

Hvert år valfarter flere tusinde deltagere fra interesseorganisationer, erhvervslivet og politiske partier til Bornholm til det årlige Folkemøde. Stevns var også repræsenteret med 23 deltagere, da Udvikling Stevns hvert år inviterer en delegation fra Udvikling Stevns’ bestyrelse, Stevns Erhvervsråd og Stevns Kommune.

– Vi tager afsted for at hente inspiration til at sætte projekter i søen, som kan skabe lokale udvikling inden for erhverv, turisme og bosætning. Vi har også inviteret kommunen til at deltage og er glade for at se, at flere og flere deltager år efter år, så vi kan hente noget fælles inspiration og udvikle fælles idéer, som vi kan samarbejde om, fortæller Thomas Christensen, som er koordinator for Udvikling Stevns og erhvervschef for Stevns Erhvervsråd.

Folkemødet på Bornholm har eksisteret siden 2011, og blev i sin tid startet for at skabe nogle rammer, hvor politikere, interesseorganisationer og borgere kunne mødes ansigt til ansigt. Netop de personlige møder er en af Folkemødets største styrker, mener næstformand for Udvikling Stevns, Jens Sørensen:

– En god ting ved Folkemødet er, at vi kommer tættere på beslutningstagerne og kan prøve at påvirke politisk. Samtidig giver Folkemødet mulighed for at vi kan se ud over vores egen næsetip og arbejde sammen om at skabe en positiv udvikling.

Borgmester og erhvervschef i debat

På Folkemødet kan man opleve flere tusinde arrangementer bl.a. på Landdistrikternes Fællesråds stand, hvor der bl.a. blev diskuteret vækst, bosætning, levedygtige landsbyer og meget andet.  

I år var Stevns synlig i flere af Folkemødets debatter. Erhvervschef Thomas Christensen deltog i en debat om fremtidens erhvervsfremmesystem, hvor han bl.a. diskuterede med formanden for Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme, Claus Juhl, som tidligere har foreslået at forbyde kommunal finansiering af den erhvervsservice, som Stevns Erhvervsråd i dag varetager for Stevns Kommune.

Tidligere på dagen kunne man også opleve Stevns’ borgmester Anette Mortensen i debat med blandt andre overborgmester Frank Jensen fra Københavns Kommune. Under overskriften ”Greater Copenhagen – Open for business”, diskuterede deltagerne erhvervsvenligheden i Greater Copenhagen, som er et erhvervspolitisk samarbejde mellem en række kommuner bl.a. også Stevns.

– Man skal huske, at Stevns også er en del af Greater Copenhagen, og der er kun en time fra Stevns til København. Stevns har pladsen, men vi mangler de gode infrastrukturmæssige forbindelser, så det handler om at se udviklingen ud fra et større perspektiv, for hvis det er let at komme til København, vil man gerne arbejde derinde, og så vil man måske også bosætte sig lidt længere ude, så vi bliver nødt til at se på eksempelvis infrastrukturen ud fra et fælles hele, sagde borgmester Anette Mortensen blandt andet i debatten. 

Man kan se begge debatter på Stevns Erhvervsråds Facebook-side, hvor de blev livestreamet fra Folkemødet. Se mere på www.facebook.com/StevnsErhvervsraad 

Folkemøde på Stevns

Den 13. september er der også en slags folkemøde på Stevns, når Udvikling Stevns inviterer alle med interesse for Stevns’ udvikling til landdistriktskonference i Holtug Forsamlingshus kl. 16-21.

Omdrejningspunktet for konferencen er at skabe visionerne for, hvordan vi udvikler Stevns som landdistrikt – en landdistrikspolitik som bliver retningsgivende for, hvordan ildsjæle og organisationer arbejder med udvikling på tværs af hele kommunen.

I foråret har der allerede været holdt to workshops, hvor deltagerne kunne byde ind med de områder, som de mente, at man skal arbejde med at udvikle i Stevns Kommune. På landdistriktskonferencen er det nu tid til at nå frem til de konkrete indsatser, som der skal arbejdes med inden for hvert område. Det drejer sig om udvikling inden for emnerne:  attraktive levevilkår, turisme, erhverv og arbejdspladser, markedsføring og branding samt samarbejde med Stevns Kommune. Der er rig mulighed for at byde ind med inputs og idéer til indsatserne på konferencens workshop.

På konferencen er der også masser af inspiration til Stevns’ udvikling fra spændende oplægsholdere bl.a. Carsten Blomberg, Leder af DGI Lokaludvikling og Esben Danielsen, Direktør i Lokale og Anlægsfonden.

Mødet er gratis og åbent for alle. Læs mere og tilmeld dig her