LAG Udvikling Stevns - TinghusetUdvikling Stevns er en forening, der arbejder for at gøre Stevns en mere attraktiv erhvervs-, turist- og bosætningskommune med fokus på bæredygtighed, klima og miljø, hvor;

  • Erhvervslivet oplever øget vækst og skaber arbejdspladser
  • Turisterne møder gode, sammenhængende oplevelser og tilfører øget værdi til Stevns
  • Befolkningstallet er stigende og borgerne oplever en attraktiv kommune med et sammenhængende udbud af muligheder inden for uddannelse, natur, fritid og kultur

Hent vedtægterne for Udvikling Stevns

Udvikling Stevns er en lokal aktionsgruppe (LAG).

En LAG er en lokalt forankret forening, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. Foreningen har lavet en udviklingsstrategi for Stevns, som er blevet godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Hvis du vil vide mere om Udviklingsstrategien kan du finde det her.