Bestyrelsen for Udvikling Stevns arbejder for at skabe en mere attraktiv erhvervs-, turist,- og bosætningskommune med fsolgaardenokus på bæredygtighed, klima og miljø hvor: 

  • Erhvervslivet oplever øget vækst og skaber arbejdspladser.
  • Turisterne møder gode, sammenhængende oplevelser og tilfører øget værdi til Stevns.
  • Befolkningstallet er stigende og borgerne oplever en attraktiv kommune med et sammenhængende udbud af muligheder inden for uddannelse, natur, fritid og kultur.

Bestyrelsens er valgt af Udvikling Stevns´ medlemmer. Desuden er der udpeget repræsentanter fra Stevns Kommunes kommunalbestyrelse og Region Sjælland. Bestyrelsen er sammensat af lokale borgere, repræsentanter fra; virksomheder, erhvervsorganisationer, naturforeninger, miljøforeninger, kulturforeninger, borgerforeninger, fritidsforeninger samt offentlige myndigheder.

 

Bestyrelsen i Udvikling Stevns

Jens Kierkegaard Formand
Jens Sørensen Næstformand
Bjarne Hendrichsen Kasserer
Kathrine Hendriksen  
Ole Elbæk  
Ellen Manelius Knudsen  
Hanne Nilsson  
Jan Erik Dahl Hansen  
Line Krogh Lay Stevns Kommune
Rasmus Hoffmann-Hansen Stevns Kommune
Lene Madsen Milner Region Sjælland
Louise Halkjær Pedersen 1. Suppleant
Keld Parsberg 2. Suppleant

Du kan læse referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder her

Her finder du foreningen Udvikling Stevns´ vedtægter