Bestyrelsen for Udvikling Stevns arbejder for at skabe en mere attraktiv erhvervs-, turist,- og bosætningskommune med fsolgaardenokus på bæredygtighed, klima og miljø hvor: 

  • Erhvervslivet oplever øget vækst og skaber arbejdspladser.
  • Turisterne møder gode, sammenhængende oplevelser og tilfører øget værdi til Stevns.
  • Befolkningstallet er stigende og borgerne oplever en attraktiv kommune med et sammenhængende udbud af muligheder inden for uddannelse, natur, fritid og kultur.

Bestyrelsens er valgt af Udvikling Stevns´ medlemmer. Desuden er der udpeget repræsentanter fra Stevns Kommunes kommunalbestyrelse og Region Sjælland. Bestyrelsen er sammensat af lokale borgere, repræsentanter fra; virksomheder, erhvervsorganisationer, naturforeninger, miljøforeninger, kulturforeninger, borgerforeninger, fritidsforeninger samt offentlige myndigheder.

 

Bestyrelsen i Udvikling Stevns

Jens Kierkegaard Formand
Jens Sørensen Næstformand
Bjarne Hendrichsen Kasserer
Keld Parsberg Bestyrelsen
Hanne Nilsson Bestyrelsen
Jan Erik Dahl Hansen Bestyrelsen
Louise Halkjær Pedersen Bestyrelsen
Lars Klausen Bestyrelsen
Thomas Overgaard Stevns Kommune
Ellen Manelius Knudsen Stevns Kommune
Lene Madsen Milner Region Sjælland
Roula Albitar Nielsen 1. Suppleant
Tom Nielsen 2. suppleant

Du kan læse referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder her

Her finder du foreningen Udvikling Stevns´ vedtægter