Invitation til informationsmøde om ny LAG i Stevns

Dato: Tirsdag den 14. juni 2022

Tid: kl. 17-18:30

Sted: Tinghuset, Algade 8, 4660 Store Heddinge

Kontakt: Tilmelding til koordinator for Udvikling Stevns, Thomas Christensen på koordinator@udviklingstevns.dk senest den 12. juni.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Information om lokale aktionsgrupper
  5. Beslutning om der skal oprettes en lokal aktionsgruppe i Stevns
  6. Ansøgning om at oprette en lokal aktionsgruppe
  7. Valg af fremtidig kontaktperson for partnerskabet
  8. Eventuelt.

Udvikling Stevns, Stevns Erhvervsråd, Landsbyforum Stevns, Stevns Turistforening, Stevns Kommune og Verdensarvskontoret/Partnerprogrammet inviterer til informationsmøde om oprettelse af ny LAG i Stevns for perioden 2023-2027.

En LAG er en forening bestående af et partnerskab mellem lokale myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og borgere med det formål at bidrage til vækst og udvikling af lokalsamfundet. Det gør LAG’en gennem at uddele projektmidler til lokale ildsjæleprojekter. Læs mere på livogland.dk.

Læs materialesamling for Udvikling Stevns’ generalforsamling, 2022

OM GENERALFORSAMLINGER I FORENINGEN UDVIKLING STEVNS

En gang årligt afholdes den ordinære generalforsamling for medlemskredsen og interesserede samarbejdspartnere.

På generalforsamlingen skal medlemmerne godkende regnskab og budget, og bestyrelsen fremlægger sin årsberetning. Vi bruger også generalforsamling til debat.

Du er meget velkommen til at melde dig ind i foreningen Udvikling Stevns. Det er gratis og uforpligtigende.

Klik her hvis du vil være medlem

 

Herunder finder du referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder

Ordinær generalforsamling 30. april 2019
Ordinær generalforsamling 10. april 2018
Ordinær generalforsamling 25. april 2017
Bestyrelsesmøde 25. april 2017
Bestyrelsesmøde 16. februar 2017
Bestyrelsesmøde 12. januar 2017
Bestyrelsesmøde 21. september 2016
Bestyrelsesmøde 17. maj 2016
Ordinær generalforsamling 11. april 2016
Bestyrelsesmøde 11. april 2016
Bestyrelsesmøde 8. februar 2016
Bestyrelsesmøde 11. januar 2016
Bestyrelsesmøde 6. oktober 2015
Bestyrelsesmøde 11. august 2015
Ordinær generalforsamling 14. april 2015
Bestyrelsesmøde 14. april 2015
Bestyrelsesmøde 10. marts 2015