INVITATION TIL GENERALFORSAMLING 2022
Tirsdag den 26. april 2022 kl. 18:00-21:00
hos Gaarden Studios, Frøslev Bygade 20,
4660 Store Heddinge

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af årsregnskab og revisionsberetning
6. Godkendelse af drifts- og likviditetsbudget
7. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
8. Valg af formand jf. § 9.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 9.
10. Valg af suppleanter jf. § 9.
11. Valg af revisor
12. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden eller sekretariatet i
hænde senest den 18. april 2022.

Bilag kan hentes på www.udviklingstevns.dk fra den 19. april 2022.
For spørgsmål: Kontakt koordinator Thomas Christensen på
koordinator@udviklingstevns.dk eller 30619952
Alle medlemmer er velkomne og er du interesseret kan du møde op og
blive medlem på selve dagen – det koster ikke noget.

Tilmelding på: koordinator@udviklingstevns.dk

Læs materialesamling for Udvikling Stevns’ generalforsamling, 2022

OM GENERALFORSAMLINGER I FORENINGEN UDVIKLING STEVNS

En gang årligt afholdes den ordinære generalforsamling for medlemskredsen og interesserede samarbejdspartnere.

På generalforsamlingen skal medlemmerne godkende regnskab og budget, og bestyrelsen fremlægger sin årsberetning. Vi bruger også generalforsamling til debat.

Du er meget velkommen til at melde dig ind i foreningen Udvikling Stevns. Det er gratis og uforpligtigende.

Klik her hvis du vil være medlem

 

Herunder finder du referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder

Ordinær generalforsamling 30. april 2019
Ordinær generalforsamling 10. april 2018
Ordinær generalforsamling 25. april 2017
Bestyrelsesmøde 25. april 2017
Bestyrelsesmøde 16. februar 2017
Bestyrelsesmøde 12. januar 2017
Bestyrelsesmøde 21. september 2016
Bestyrelsesmøde 17. maj 2016
Ordinær generalforsamling 11. april 2016
Bestyrelsesmøde 11. april 2016
Bestyrelsesmøde 8. februar 2016
Bestyrelsesmøde 11. januar 2016
Bestyrelsesmøde 6. oktober 2015
Bestyrelsesmøde 11. august 2015
Ordinær generalforsamling 14. april 2015
Bestyrelsesmøde 14. april 2015
Bestyrelsesmøde 10. marts 2015