Udvikling Stevns er en lokal aktionsgruppe (LAG)

En LAG er en lokalt forankret forening, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter. Midlerne kommer fra Erhvervsstyrelsen og EU.

LAG_logo_1Foreningen har lavet en udviklingsstrategi for Stevns, som er blevet godkendt af Stevns Kommune, Region Sjælland og Erhvervsstyrelsen.

Strategien fungerer som et pejlemærke for hvilke projekter foreningens bestyrelsen tildeler økonomisk støtte til.

Det geografiske område den enkelte LAG dækker, er bestemt af Erhvervsstyrelsen. Kendetegnet for LAG områderne er at de alle har væsentlige landdistriktsudfordringer.

Du kan læse meget mere om LAG på hjemmesiden livogland.dk. Her kan du også finde lovgrundlaget for uddeling af LAG midlerne. Du kan også få vist et kort over LAG inddelingen i hele landet.